Bli medlem i vår ideella förening Kalingalinga
- så kan ett barn till i Zambia gå i skola
VAR MED OCH GÖR SKILLNAD!